Alle gegevens, tekeningen, foto’s en dergelijke worden door Maho Aqua BVBA zorgvuldig onderhouden. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik van deze gegevens. De volledige internetsite, logo’s, foto’s, tekeningen en teksten zijn auteursrechterlijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Maho Aqua BVBA is verboden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden. Maho Aqua BVBA geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.